Best Fuel 2-takt alkylaatbenzine

Best Fuel 2T is de reeds voorgemengde alkylaatbenzine (verhouding 1:50) voor gebruik in alle lucht- en watergekoelde 2-taktmotoren zoals kettingzagen, bladblazers, scooters en bromfietsen, heggescharen, slijpschijven enz.

Best Fuel 2T bevat 2% volsynthetische, biologisch afbreekbare en solventvrije 2-taktolie. Deze voldoet aan volgende eisen: ISO-L-EGD, JASO FD

Best Fuel bevat extreem lage hoeveelheden van de volgende stoffen:

  • Aromaten: beïnvloeden het zenuwstelsel, leiden tot misselijkheid en vermoeidheid bij inademing en irritatie van ogen en huid.
  • Zwavel: irriteert luchtwegen en longen, verzuurt grond en water en heeft een slechte geur.
  • Benzeen: is giftig en kankerverwekkend.
  • Cracked components: gekraakte olie heeft een hoog zwavelgehalte, produceert roet en vermindert de houdbaarheid.
  • Biocomponent: Best Fuel bevat geen bio-ethanol in tegenstelling tot conventionele benzine (wettelijke bijmenging van 10%). Bio-ethanol heeft de eigenschap om water aan te trekken.

Best Fuel heeft een lagere dampspanning dan gewone benzine, waardoor de blootstelling aan de gevaarlijke benzinedampen bij het opvullen van de benzinetank aanzienlijk verminderd wordt.

Best Fuel geeft een betere en schonere verbranding met minder roetvorming. Roet heeft een isolerend effect waardoor de motortemperatuur stijgt. Dit leidt tot een onevenwichtige verbranding met snellere slijtage van de motor tot gevolg.

Best Fuel heeft een hoog motor-octaangehalte (MON), het octaangehalte dient zo hoog mogelijk te zijn, vooral onder zware belasting en bij hoge snelheden.

Technische specificaties
EURO 95 BEST FUEL
Octaangetal 95 Ron ⋝ 93 Ron
Octaangetal 85 Mon ⋝ 90 Mon
Soortelijk gewicht @ 15°c 0,775 Kg/lit. 0.690 Kg/lit.
Benzeengehalte < 1 % (V/V) < 0,01 % (V/V)
Aromatengehalte < 35 % (V/V) < 1 % (V/V)
Zwavel < 10 mg/kg < 1 mg/kg
Dampspanning (DVPE) 45 - 95 kPa 55 - 65 kPa
Olefingehalte < 13 % (V/V) < 1 % (V/V)

Best Fuel 2-takt voldoet aan de Swedish Standard SS 155461.

Best Fuel 2-takt is een ontvlambaar product klasse 1 en dient dan ook opgeslagen en vervoerd te worden conform de wettelijke bepalingen.

Best Fuel Alkylaatbenzine hoeft geen symbool 'milieugevaarlijk' te dragen. Andere soorten (alkylaat)benzines dienen dit symbool wel te dragen. Deze producten zijn giftig voor in het water levende organismen en kunnen sterfte van bvb vissen veroorzaken.

Best Fuel is verkrijgbaar in 1, 5, 25, 200 en 1.000 liter verpakking.

Bijlagen

Verkrijgbaar over gans België!