Best Fuel is 100 malen schoner dan gewone benzine!

Voordelen

Best Fuel bevat vrijwel geen benzeen. Benzeen is een giftige en kankerverwekkende stof. Het is daarom belangrijk om blootstelling aan benzeen zoveel mogelijk te beperken.

Kleine motoren op gewone benzine stoten tot 3 maal meer benzeen uit dan een moderne auto. Bij gebruik van Best Fuel stoot dezelfde kleine motor tot wel 36 keer minder benzeen uit dan een moderne automotor op gewone benzine.

Door omschakeling van gewone benzine naar Best Fuel, wordt de uitstoot van kankerverwekende stoffen dus met meer dan 100 maal verminderd.

Dit is beter voor uw gezondheid.

Best Fuel is bijna geurloos

Best Fuel bevat minder dan 1% aromaten, dit is tot 35 maal minder dan in gewone benzine. De verbranding van deze aromaten zorg voor de specifieke geur van de uitlaatgassen. Daar Best Fuel amper aromaten bevat, zijn de uitlaatgassen bijna geurloos. Tevens zijn deze aromaten en hun verbrandingsgassen ook schadelijk voor de gezondheid.

Beter voor het milieu

Best Fuel bevat veel minder schadelijke stoffen zoals benzeen, aromaten en zwavel. Hierdoor is de uitstoot van schadelijke gassen in het leefmilieu aanzienlijk minder dan bij gewone benzine. De verbranding van Best Fuel in de motor is beter dan bij gewone benzine waardoor de uitstoot van roet tot een minimum herleid wordt.

Geen startproblemen

Best Fuel bestaat slechts uit 10 bestanddelen, waar gewone benzine uit meer dan 200 verschillende bestanddelen is opgebouwd. Bij gewone benzine verdampen de vluchtige bestanddelen vrij snel, hierdoor ontstaat er vergumming van de brandstof in de leidingen en tank. Dit leidt tot het moeilijk starten van de motor na enkele weken. Door de verplichte toevoeging van 10% bio-ethanol aan RON 95 benzine, heeft deze benzine de neiging om water te onttrekken aan de lucht. Dit leidt eveneens tot slecht starten en een slechte verbranding.

Best Fuel heeft deze problemen niet.

Langere levensduur van machines

Best Fuel geeft een betere en schonere verbranding met minder roetaanslag. Roet leidt tot een onevenwichtige verbranding met een snellere slijtage van de motor tot gevolg.

Omschakelen naar Best Fuel

Bij het omschakelen van gewone 2-takt benzine naar Best Fuel 2T in uw gebruikte 2-takt benzinemotor, dient men met volgende zaken rekening te houden:

1. Roetaanslag

Indien een gebruikte motor inwendig vervuild is (roetaanslag), dient men er rekening mee te houden dat Best Fuel 2T deze koolaanslag zal wegbranden. In dit geval adviseren wij om geleidelijk over te schakelen naar Best Fuel 2T om te voorkomen dat er te veel roet ineens loskomt. Dit kan de bougie vervuilen en smurrie van roet en onverbrande brandstof in de uitlaat veroorzaken. Dit heeft als bijkomend effect dat het voordeel van de schone uitlaatgassen bij de overschakeling nog niet onmiddellijk zichtbaar is. Na enkele tankbeurten zal deze roetuitstoot echter volledig verdwenen zijn.

2. Natuurrubberen pakkingen in oudere motoren

In oudere benzinemotoren werd vaak nog gebruik gemaakt van pakkingen die natuurrubber bevatten. De oplosmiddelen in gewone benzine zorgen voor een opzwelling van deze rubberen pakkingen. Gezien Best Fuel deze oplosmiddelen nauwelijks bevat, zullen de pakkingen ontzwellen en soms harder worden. Dit kan leiden tot lekkage in de brandstoftoevoer of een slechte werking van de carburator (moeilijk starten). Na vervanging van deze pakkingen lost dit probleem zich op. De pakkingen en materialen in meeste moderne benzinemotoren bestaan uit andere bestanddelen die hiervan geen hinder ondervinden.

3. Mogelijke bijstelling carburator

Het is mogelijk dat bij de omschakeling van een ander benzinetype naar Best Fuel, de carburator van de motor iets bijgesteld dient te worden, daar de mengverhouding en ontstekingstemperatuurcurve kan verschillen. Vraag hiervoor advies bij uw Best Fuel verdeler.

Bij vragen hieromtrent kan u ons steeds bereiken via onze contactpagina.

Recyclage jerrycans

De lege Best Fuel jerrycan kan u inleveren bij uw Best Fuel verdeler. Deze jerrycans worden volgens de geldende wetgeving afgevoerd en terug verwerkt in de kunststofindustrie. Hierdoor draagt Best Fuel bij tot de vermindering van de afvalberg en tot een beter leefmilieu.

Verkrijgbaar over gans Belgiƫ!